Dynamika wód oceanicznych

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnymi ruchami wód morskich, takimi jak fale, pływy i prądy oceaniczne Rozmieszczenie i dynamika oceanów są dobrze znane geografom i innym ekspertom, którzy od dawna zastanawiają się nad tymi interesującymi pytaniami. Jeśli również chcesz je zrozumieć, zapraszamy do przeczytania tego krótkiego artykułu na temat rozmieszczenia i dynamiki wód oceanicznych.

Rozmieszczenie wód oceanicznych

Na naszej planecie znajduje się 5 oceanów: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Arktyczny i Ocean Antarktyczny. Jeśli chodzi o morza (które są bardziej zamknięte, a także coraz płytsze od oceanów), to według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej istnieje 60 głównych mórz, niektóre z nich to: Morze Śródziemne, Morze Karaibskie, Morze Czarne, Morze Bałtyckie (newsy o Bałtyku dostępne są w https://sianozety24.pl), Morze Czerwone itd.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, które wody są bardziej zasobne: oceaniczne czy kontynentalne? Oceany i morza zajmują prawie trzy czwarte powierzchni Ziemi, a udział wód oceanicznych wynosi nie mniej niż 97% całkowitej ilości wody występującej na całej planecie. Natomiast woda w polarnych czapach lodowych stanowi około 2%, a woda na kontynentach w postaci rzek, jezior i wód gruntowych stanowi mniej niż 1%. Pozostała niewielka frakcja znajduje się w atmosferze i biosferze.

Należy również pamiętać, że rozmieszczenie wód oceanicznych nie jest takie samo na obu półkulach. Tak więc na półkuli południowej stosunek ilości wody do obecności kontynentów jest znacznie wyższy niż na półkuli północnej.

Dynamika wód oceanicznych

Dynamika oceanów bada różne ruchy i drogi wody oceanicznej, zmiany w nich zachodzące, a także to, jak wpływają one na ukształtowanie terenu. W tym rozdziale odpowiemy jak generowana jest dynamika wód oceanicznych, które wytwarzają 3 rodzaje ruchów.

Fale: na skutek działania wiatru woda porusza się w formie fal, a gdy fala dotrze do wybrzeża i natrafi na dno, masa wody zostaje wytrącona z równowagi i następuje załamanie fali. Odmianą są tsunami, czyli gigantyczne fale wywołane przez wybuchy wulkanów na dnie morza lub trzęsienia ziemi.
Pływy: Pływy są spowodowane wspólnym przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca i Słońca do Ziemi. Polegają one na występujących okresowo (mniej więcej co 6 godzin) wzrostach i spadkach poziomu morza.
Prądy oceaniczne: mogą być spowodowane różnicami w zasoleniu i temperaturze między jednym zbiornikiem wodnym a drugim. Mogą być również powodowane przez wiatry, przez ruch obrotowy Ziemi oraz przez przeszkody powodowane przez masy kontynentalne; tak jest w przypadku powierzchniowych prądów oceanicznych.