Dlaczego warto się angażować w koła naukowe?

Często mówi się, że okres studiowania to wyjątkowy czas w życiu młodego człowieka – powinien być on przeznaczony zarówno na wnikliwe kształcenie się w obranym kierunku, jak i na próbowanie wiele nowych rzeczy. Warto więc pomyśleć o członkostwie oraz aktywnym działaniu w kole naukowym. Co to jest? Jakie benefity może dawać?

Koło studenckie – jak się zapisać?


Na większości uczelniach wydziałów działa cała masa rozmaitych kół naukowych – za patronów mają oni najczęściej profesorów bądź doktorów jako merytoryczne guru, generalnie jednak cechują się dużą dawką autonomii. Z reguły na początku każdego roku akademickiego koła naukowe starają się poinformować studentów o swoim istnieniu. Grupy te mają także swoje strony w mediach społecznościowych. Warto więc mieć oczy szeroko otwarte, a z pewnością prędzej czy później trafimy na ofertę ciekawego koła naukowego. Z reguły zapisanie się nie jest niczym trudnym – należy po prostu napisać do odpowiedniej osoby koordynującej bądź przyjść na spotkanie otwarte.

Co się robi w kołach naukowych?


Zasadniczą działalnością kół naukowych jest szeroko pojęta działalność edukacyjna w wybranym kierunku. Członkowie doszkalają się sami, a także podejmują kroki w celach popularyzacji obranej tematyki wśród pozostałych studentów. Najważniejszą częścią owej działalności jest organizacja oraz czynny udział w konferencjach naukowych. Są to wydarzenia, na których głos zabierają studenci czy też przedstawiciele świata nauki. W zależności od obranego programu mogą to być tylko wykłady, ale coraz częściej dopuszczana jest także dyskusja, zwłaszcza w przypadku wystąpienia przeciwnych poglądów na daną sprawę. Konferencje promowane są przez wydziały uczelniane, a wstęp na nie jest co do zasady wolny.

Jakie profity z kół naukowych?


Podstawowym i bezcennym profitem z działalności w kołach naukowych jest oczywiście możliwość zdobycia nowych umiejętności – zarówno zwiększenia swojej merytoryki w konkretnym obszarze, jak i nabycie tzw. kompetencji miękkich (np. praca w zespole, logistyka organizowania konferencji, kontakty z kadrą naukową uczelni). Poza tym, koła naukowe dostarczają wiele ciekawych i wartościowych znajomości – poznać można ludzi o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Wreszcie, działalność w organizacjach studenckich, organizacja konferencji naukowych oraz branie w nich udział jest bardzo doceniane przez uczelnię w postaci punktów do stypendium. Może się więc okazać, że działalność w kole naukowych oprócz wskazanych wyżej profitów, przyniesie także całkiem wymierne wsparcie finansowe aktywnego studenta.