Jak wyglądają studia prawnicze?

Prawo to jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów przez osoby kończące szkoły średnie. Droga ta uznawana jest jedną z najbardziej perspektywicznych i pozwalających mieć nadzieję na błyskotliwą karierę i godne zarobki. Jak wygląda zajęcia na studiach prawniczych? W jaki sposób odbywa się kształcenie na prawie?

Prawo – jak wygląda ten kierunek?


W przeciwieństwie do liceów ogólnokształcących, na studiach nie ma czegoś takiego jak jednolita „podstawa programowa”. Oznacza to, że poszczególnie uczelnie ustalają sobie same szczegóły tego jakie przedmioty i w jakim zakresie będą realizowane. Generalnie jednak większość uniwersytetów przyjmuje system, w którym mamy obowiązkowe ćwiczenia oraz nieobowiązkowe wykłady. Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (na kolokwiach) daje możliwość podejścia do egzaminu z przedmiotu (przeprowadzanego z reguły przez profesora prowadzącego wykład). Poprawki są dopuszczalne – najczęściej można próbować zdawać konkretny przedmiot dwa razy. Po dwóch nieudanych podejściach, studia można kontynuować, ale z warunkiem (konieczność powtarzania przedmiotu).

Prawo – czy naprawdę tak wiele nauki?


Wiele osób sądzi, że studenci prawa mają mnóstwo nauki, co uniemożliwia im prowadzenie jakiegokolwiek życia towarzyskiego. Nie jest to prawdą – kierunek ten umożliwia posiadanie wręcz całej masy czasu wolnego. Zajęć nie jest wiele – studenci innych kierunków zazwyczaj są zaskoczeni widząc jak niewiele przyszli prawnicy przebywają na uczelni. Pewnym problemem jest jednak to, że przedmioty, chociaż nie jest ich wiele, są obszerne i z reguły wymagają silnego zaangażowania pamięciowego. Powoduje to, że faktycznie przed sesją większość studentów prawa pogrąża się w czarnych myślach i próbuje w stosunkowo krótkim okresie czasu nadrobić zaległości z całego semestru. Zasadniczo więc można powiedzieć, że studia są specyficzne: przez większość czasu raczej mało angażujące, na okres sesji potrafią jednak dać mocno popalić. Oczywiście problemy ze stresem i nieprzespanymi nocami można pokonać ucząc się w sposób regularny – gorąco do tego zachęcamy!

Prawo – studia teoretyczne czy praktyczne?


Stosunkowo niewielka liczba zajęć na studiach prawniczych sprzyja nabywaniu praktyki poprzez pracę w kancelariach, sądach czy biurach. Będzie nie tylko sposób na poprawę studenckiego budżetu, ale także nieocenione dopełnienie prawniczej edukacji. Same studia są raczej źródłem wiedzy czysto teoretycznej i nie mają wielkiego przełożenia na praktykę. Dopiero praca pozwoli zweryfikować własne umiejętności, a także spowoduje, że skomplikowane procedury staną się bardziej żywe oraz oczywiste. Studenci prawa zaczynają praktykować w kancelariach nawet na drugim roku, chociaż wydaje się, że najbardziej odpowiednim okresem jest trzeci, a nawet czwarty rok. Same studia mogą natomiast być niewystarczające – sposób przekazywania wiedzy oraz specyficzny tryb egzaminowania skłania ku twierdzeniu, że absolutnie niezbędne jest zdobycie choćby minimalnego doświadczenia.

1 thought on “Jak wyglądają studia prawnicze?

  1. Miałam przyjemność studiować prawo. Ważne jest aby odpowiednio wybrać specjalizację, bo istnieją między nimi zasadnicze różnice.

Comments are closed.